Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-05-13

Nytt avtal klart för optiker

Idag tecknades ett nytt kollektivavtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper på 12 månader och följer övrig arbetsmarknad med ett värde på 2,2 procent. Konstruktionen för lönerevision är likt tidigare en process som bygger på lönesamtal mellan optikern och dennes chef och där det finns en stupstock till butiken på 2 procent där den lokala processen inte fungerat.

Nyheter i avtalet är bland annat att arbetstidsreglerna görs om från årsskiftet till att vara lika i alla butiker oavsett antalet öppetdagar per vecka. Arbetsgivarna kommer dessutom utöka avsättningarna till tjänstepensionen med 0,2 %. Därtill skärps skrivningarna kring ändringar av schemaläggningen.
Uppsägningstiden när man säger upp sig själv kommer att utökas till 3 månader efter 6 års anställning. Det kommer dock att enbart gälla anställningar som ingås efter 1 juni 2016.

- Vi är väldigt nöjda med att lyckats få in flera bra förändringar i avtalet, exempelvis flexpension med möjlighet att gå i delpension efter 62 års ålder, säger Anders Berndt, förhandlingschef på SRAT. De nya arbetstidsreglerna kommer att göra det enklare, framför allt för att optiker som jobbar i olika butiker. Utöver avtalsförändringarna har vi dessutom enats om att arbeta tillsammans med Svensk Handel med den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö med ett särskilt fokus på arbetstider och återhämtning. Det är ett område som är väldigt viktigt för optiker i butik och där vi som centrala parter måste ge stöd och riktlinjer, menar Anders Berndt.

Avtalet gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017 och har förhandlats av:
Anders Berndt, anders.berndt@srat.se, 08-442 44 70
Linda Lekander, linda.lekander@srat.se, 08-442 44 78

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....