Akademiker i samhällsbärande professioner

www.flygtekniker.se 2016-10-21

Nytt avtal klart för flygtekniker

Idag undertecknade Svensk Flygteknikerförening (SFF) en överenskommelse med Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal i nivå med övriga arbetsmarknadens 2,2 procent på utgående lön. De nya lönerna gäller från 1 november 2016.

Parterna avtalade även om att utreda möjligheterna till flexpension/löneväxling, att införa divisorer för OB, övertid och andra rörliga tillägg och att införa arbetstidslagen/arbetstidsbestämmelser i avtalet.

Ordförande i SFF, Ola Blomqvist, kommenterar det nya avtalet:

- Vi har löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, vilket knappast kommer som en överraskning, men vi lyckades även reglera frågan om att militära certifikat ska jämställas med civila. Dessutom tillätts arbetsgrupper med syfte att införa flexpension/löneväxling, förändrade rörliga tillägg (OB med mera) samt arbetstidsregler.

- Det finns viktiga frågor som kvarstår att lösas under avtalsperioden så vi hoppas på ett stort engagemang bland medlemmar och förtroendevalda under kommande år, säger Ola Blomqvist.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....