Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-07-01

Nytt avtal för gym och friskvårdsbranschen

SRAT och Almega har tecknat ett kollektivavtal för gym- och friskvårdsbranschen.

Avtalet förhandlades om under föregående avtalsperiod med stora förändringar för bland annat ersättning för obekväm arbetstid. Det nya avtalet för kommande period innehåller därför få förändringar men följer övrig arbetsmarknad med löneökningar på 2,2 %. Avtalet löper från 1 september 2016 till 31 augusti 2017.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....