Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-11-01

God kvalitet till lägre kostnader

Fokusera på kvalitet i första hand och ta tillvarata medborgares/patienters kunskap och alla professioners kompetens bättre. Det var en del av de budskap som bland annat SRAT framförde vid ett möte med civilminister Ardalan Shekarabi under tisdagen.


Från vänster: Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund, Anitha Wijkström, SRAT, civilminister Ardalan Shekarabi, Karolina Behrnsten, Sveriges Arbetsterapeuter och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna.

Vid mötet med civilministern fick representanter från Sveriges Psykologförbund, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna möjlighet att tycka till om Välfärdsutredningen och Tillitsdelegationen.

- Betydelsen av öppenhet och transparens diskuterades, berättar Anitha Wijkström. Vi underströk statens viktiga roll att granska, följa upp och utvärdera verksamheter och att statens inspektionsmyndigheter agerar snabbt och kraftfullt vid händelse av missförhållanden. Vi påtalade behovet av att upphandlingsprocesserna kvalitetssäkras och utvecklas. Där finns ett jobb att göra. Vi efterlyste bland annat fler karriärvägar för våra medlemsgrupper och vi lyfte behovet av strukturerad fortbildning och kompetensutveckling. Sammanfattningsvis så var det ett mycket bra möte!

 

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....