Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-09-13

Giftlarmet i Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona

Med anledning av artiklar i media om upptäckten av gift i marken vid Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona kontaktade SRAT-informationen Patrik Risberg, som är huvudskyddsombud och ledamot i SRAT-föreningen vid Kustbevakningen för att få en kommentar. 11 av 25 anställda på ett våningsplan har drabbats av allvarliga sjukdomar.

Det hela uppdagades då massmedia fick tag i en saneringsrapport från förra året som visade förhöjda halter av ett giftigt och cancerframkallande ämne i marken under Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona. Det fick myndighetens arbetsmiljöorganisation att reagera.

- Patrik Risberg berättar att Previa och Arbetsmiljömedicin i Lund nu är inkopplade och kommer att intervjua all personal om medicinska och psykosociala aspekter samt att Sweco samtidigt granskar den fysiska arbetsmiljön, bland annat fläktar och ventilation. Därefter sker analys av resultaten. Kustbevakningen har tagit detta på största allvar och agerar kraftfullt för att få svar på vad som hänt, säger Patrik.

Patrik Risberg fortsatta arbete är nu att bevaka att processen inte stannar av och att stötta HR-funktionen i utredningsarbetet.

 

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....