Akademiker i samhällsbärande professioner

www.av.se 2016-09-09

Friska arbetsplatser för alla åldrar
- halvdagsseminarier i oktober

För dig som arbetar med arbetsmiljö-/arbetslivsfrågor.

Öka din kunskap, få verktyg i arbetsmiljöarbetet och nätverka under en eftermiddag. Lyssna på professor Eva Vingård och byt erfarenheter med andra deltagare.

Fyra seminarietillfällen (under länken finns mer information och anmälan):

Seminariet vänder sig speciellt till dig som arbetar med arbetsmiljö-/arbetslivsfrågor och som genom dina   nätverk kan sprida erfarenheterna från dagen vidare. Seminariet startar med en lättare lunch och håller på till kl 16:30 med efterföljande mingel.

Seminariet är ett led i EU:s kampanj 2016/17 ”En sund och säker arbetsmiljö för alla åldrar”. Arrangörer är arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsmiljöverket.

Läs gärna SRAT-informationen nr 1-2016 som hade "Friska arbetsplatser" som tema. Följs upp med reportage i SRAT-informationen nr 3-2016 som kommer ut vecka 41.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....