Akademiker i samhällsbärande professioner

www.saco.se 2016-10-24

Förlustaffär utbilda sig till bristyrken

Det lönar sig allt sämre att läsa vidare på högskolan, visar Sacos nya siffror över akademikernas livslöner. Nästan hälften av de undersökta utbildningarna är förlustaffärer, däribland lärar- och socionomutbildningarna. – Det är allvarligt. Ska vi lösa personalbristen i välfärdssektorn måste Sveriges akademiker kunna göra lönekarriär, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco har sedan 1960-talet analyserat livslönerna för olika högskoleutbildningar och jämfört dem med lönerna för gymnasieutbildade.

Årets analys är den första på fem år och går att ta del via ett digitalt verktyg där det även är möjligt att jämföra sin livslön med andras.

Och situationen har förvärrats de senaste åren.

Andelen olönsamma utbildningar har ökat och nära hälften av de undersökta utbildningarna är numera en ren förlustaffär (se lista på saco.se). Det handlar bland annat om samhällsbärande grupper som lärare och socionomer där utövarna hade tjänat mer på att börja jobba direkt efter gymnasiet.

− I princip samtliga akademikeryrken med dålig lönsamhet finns i kommuner och landsting. Ska vi klara kompetensförsörjningen i välfärden kan vi inte nedvärdera akademikernas kompetens på det här viset, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Ett av yrkena som bedöms som olönsamma är tandhygienist. Här kommenterar Svensk Tandhygienistförenings ordförande Yvonne Nyblom detta:

- Sacos analys beskriver på ett tydligt sätt de problem som de medellånga högskoleutbildningarna har fastnat i, det vill säga en svag löneökning med begränsad lönespridning som slår hårt på utfallet av livslönen för kvinnodominerade yrken inom företrädesvis kommuner och landsting, säger STHFs ordförande Yvonne Nyblom. Det framgår i analysen att ett av de yrken som har sämst löneutveckling är tandhygienister. De som jobbar inom det yrket har lägre livslön än de som enbart gått tre år på gymnasiet.

Arbetsgivare och politiker måste värdera den helt avgörande kompetensen som dessa yrken representerar på ett betydligt mer långsiktigt och genomtänkt vis för att attrahera unga människor att söka sig till men också för att stanna inom dessa yrken. Både det ansvar och den kompetens som dessa akademiker besitter måste betala sig under yrkeslivet.

- För tandhygienistyrket ser vi trots allt positiva signaler, möjligheten till nya karriärvägar växer och bidrar till förutsättningar för både löneökningar och lönespridning, säger Yvonne Nyblom. Yrket är idag ett bristyrke och vi ser inga tecken på att efterfrågan på tandhygienistkompetens skulle avstanna. Tvärtom finns från arbetsgivarhåll en tydlig inriktning i verksamhetsplaneringen där tandhygienisten har en nyckelroll. Att stärka och utveckla kompetensen och inte ge avkall på kvalitet i utbildningen är absolut nödvändigt för att säkerställa yrkets fortsatta roll i både tandvård och hälso- och sjukvården. Det är också en förutsättning för att som tandhygienist kunna ta de utmaningar och intressanta karriärvägar som finns idag. Men då ska man ha betalt för det!

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....