Akademiker i samhällsbärande professioner

www.välfärdsinsyn.se 2016-09-21

Etisk plattform byter namn till Välfärdsinsyn

Välfärdsinsyn – för ökad transparens, tillit och bättre kvalitet i vård och omsorg.

Ett flertal arbetsgivare, bransch- och fackliga organisationer inom vård och omsorg har kommit överens om att verka för att allmänheten ska ges bättre insyn i vård och omsorgsverksamheter som finansieras med skattemedel.

Parterna i överenskommelsen (bland annat SRAT) utformar nu en webbsida och en databas med namnet Välfärdsinsyn.se. Där kommer utförare som vill bidra till insyn och öppenhet att kunna ansluta sina enheter. Fullt utbyggd kommer det finnas information om äldreboenden, vårdcentraler, hemtjänstenheter och LSS/personlig assistansverksamheter, samlade på ett och samma ställe.

På sajten får vi veta vem som driver eller äger en verksamhet, ekonomisk basfakta, resultat av kvalitetsmätningar, anställningsvillkor och personaltäthet. Informationen redovisas på ett
standardiserat sätt - alltså; lika för alla. Det ger allmänheten långt bättre insyn än idag.

 

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....