Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-07-01

Avtal klart med Almega Kommunikationsföretagen

Idag tecknades ett nytt avtal med Almega som bland annat omfattar medlemmar anställda vid Post Nord, Bring och Swedavia.

Avtalet löper på 12 månader mellan 1 augusti 2016 och 31 juli 2017. Likt tidigare är det ett processlöneavtal utan angivet utrymme vilket innebär att lönebildningen sker lokalt på företagen. Här kan det dock finnas lokala avtal på företagen som skiljer sig från branschavtalet.

Under avtalsperioden kommer de centrala parterna gemensamt att arbeta med att stödja lokala parter samt arbeta för en utveckling av tillämpningen av löneprocessen, samt arbeta med vissa arbetstidsfrågor. Arbetet ska vara klart inför kommande års avtalsförhandlingar. Avtalet har samförhandlats med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....