Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-05-12

Ändring i LAS

Den 1 maj ändrades reglerna om hur man får tillgodoräkna sig tid för att få en visstidsanställning att övergå till en tillsvidareanställning

Enligt lagen om anställningsskydd LAS får man automatiskt en tillsvidareanställning (en s.k. fast anställning) när man haft ett vikariat eller en allmän visstidsanställning i två år under en femårsperiod. Anställningsformerna vikariat och allmän visstidsanställning har varit stapelbara vilket har medfört att det är möjligt att först ha ett vikariat på nästan två år och därefter en allmän visstidsanställning på nästan två år utan att bli tillsvidareanställd. Denna stapelbarhet har kritiserats av många, däribland EU-kommissionen, och nu har ändringar i LAS genomförts.

Ändringarna gäller bara för allmän visstidsanställning. Detta eftersom vikariat orsakas av en objektiv anledning (någon är frånvarande från arbetsplatsen) och då tillåter EU-reglerna stapelbarhet. När det gäller allmän visstidsanställning så orsakas den av en subjektiv anledning (arbetsgivarens vilja) och då anser riksdagen att det är nödvändigt att begränsa riskerna för missbruk.

Från 1 maj gäller att en allmän visstidsanställning precis som tidigare ska övergå till en tillsvidareanställning när någon varit allmänt visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Dessutom läggs en ny regel till som innebär att femårsperioden kan ersättas av en period under vilken någon har varit allmänt visstidsanställd, säsongsanställd eller vikarie och det inte har varit mer än 6 månaders paus mellan varje anställning. Detta utökar möjligheterna att bli tillsvidareanställd. Man har valt att i beräkningsunderlaget inte ta med anställningstyper som är instiftade i kollektivavtal eller specialförfattningar och inte heller provanställningar. Regelverket för omvandling till tillsvidareanställning gäller inte för arbetstagare som har fyllt 67 år.

Det är endast allmänna visstidsanställningar som ingås efter 1 maj som kommer att kunna övergå till tillsvidareanställningar med hjälp av det nya regelverket.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....