Akademiker i samhällsbärande professioner

2016

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-12-22 09:52

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

Kategorier: Kommun/landsting

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

2016-12-21 11:05

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

Skydda dig när du jobbar i solen

2016-12-15 16:12

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....

Viktigt att parterna har förtroende för ADs arbete

2016-12-15 16:08

Ett par trappor upp i ett gammalt palats träffas jurister och personer med koppling till...

Genderrådgivare Charlotte Isaksson om sitt uppdrag i Nato

2016-12-15 15:43

Charlotte Isaksson, även kallad stålkvinnan, har precis avslutat sitt femåriga uppdrag som högsta...

Malin Påhls, SRAT, vald till ordförande för Saco studentråd

2016-11-28 08:45

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet och medlem i SRAT, vald till...

Kategorier: Student

Treårig utbildning till tandhygienist närmar sig

2016-11-15 16:54

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på...

SRAT deltar i Saco Studentmässor i Stockholm & Malmö

2016-11-07 09:09

Varje år genomför Saco Studentmässa för gymnasister som ska besluta sig för vilken väg de ska ta...

God kvalitet till lägre kostnader

2016-11-01 14:38

Fokusera på kvalitet i första hand och ta tillvarata medborgares/patienters kunskap och alla...

Svenska folket vill veta hur det står till med välfärden

2016-11-01 12:56

Svenska folket vill veta hur det står till med välfärden, det framgår av rapporten "Koll på...

Ny överenskommelse om familjeskydd - kommun/landstingsområdet

2016-10-27 14:59

AkademikerAlliansen har den 24 oktober träffat en överenskommelse med SKL och Pacta om familjesky...

Kategorier: Trygghet, Anställning

Felaktig bild av sifferlösa avtal

2016-10-24 09:57

Argumentet att sifferlösa avtal saboterar den svenska lönemodellen stämmer inte. Det är inte...

Förlustaffär utbilda sig till bristyrken

2016-10-24 08:51

Det lönar sig allt sämre att läsa vidare på högskolan, visar Sacos nya siffror över akademikernas...

Nytt avtal klart för flygtekniker

2016-10-21 11:06

Idag undertecknade Svensk Flygteknikerförening (SFF) en överenskommelse med Svenska Flygbranschen...

Nio råd om kompetensutveckling för chefer

2016-10-14 15:46

Kan man utbilda sig till chef? Nätverket och coachen ger mer än chefsutbildningar, enligt Saco...

Kategorier: Chef

SRAT klimatkompenserar

2016-10-11 13:56

I september 2013 beslutade SRATs förbundsstyrelse att förbundet ska genomföra årliga klimatbokslu...

Feedback bra för prestationen

2016-10-11 13:39

Ny hjärnforskning visar att feedback påverkar prestationen. Konkret beröm fungerar bäst. Att bara...

Arbetsmiljöfrågan
- en svår nöt som går att knäcka

2016-10-11 13:31

Stanna upp och reflektera över arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kan vara till...

Välbefinnande i arbetslivet
lyftes i avtalsrörelsen

2016-10-05 13:43

Årets avtalsförhandlingar inom staten är nu avslutade. Arbetsmiljöfrågorna har stått på agendan o...

Kategorier: Kollektivavtal, Statlig sektor

Etisk plattform byter namn till Välfärdsinsyn

2016-09-21 11:18

Välfärdsinsyn – för ökad transparens, tillit och bättre kvalitet i vård och omsorg.