Sök STHFs stipendum!

Som medlem i Sveriges Tandhygienistförening har du unika möjligheter att söka stipendium för din forskning eller nominera tandhygieniststudenter för Studerandepriset. Här samlar vi information om aktuella stipendier och priser.

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2017

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, Oral Hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Stipendiet kan sökas för exempelvis finansiering av forskningsmaterial, genomförande av projekt/studie, resor eller deltagande vid konferens i syfte att presentera projekt eller studie i form av muntlig presentation eller poster.
Stipendiat ska vara yrkesverksam legitimerad tandhygienist samt aktiv medlem i Sveriges Tandhygienistförening. 
Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

Ansökan 2017 års stipendium till professor Sture Nymans minne är avslutad

Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 2017

Vårterminen 2016 delades Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för fjärde gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
Tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden.

Nu är det dags att nominera 2017 års StuderandePris

Till grund för nominering kan exempelvis vara ett seriöst och målmedvetet arbete 
under hela studietiden, bästa redovisning av patientfall, bästa student på klinik, bästa betyg eller bästa uppsats/examensarbete eller annat projekt.

Ett pris skall delas ut vid varje lärosäte årligen till student som studerar vid 
tandhygienistutbildningens grundutbildning, 6:e terminen.

  • Stipendiet tilldelas student som är medlem i STHF
  • Stipendiets storlek fastställs av STHFs styrelse
  • Nominering av stipendiat sker av lärarrepresentanter vid respektive utbildning och skall vara STHF tillhanda senast 2017 04 30
  • Stipendiet tillkännages och delas ut vid respektive Tandhygienistutbildning
  • Stipendiater presenteras i TandhygienistTidningen

Nomineringsblankett StuderandePris 2017 för nedladdning

Sveriges Tandhygienistförenings stipendium
till 
professor Sture Nymans minne 2018

Stipendiet är en sammanslagning av STHFs Medlemsstipendium och STHFs stipendium till Professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera utveckling av tandhygienistens yrkesområde, oral hälsa, genom utbildning, fortbildning och forskning.

Sök forskningsstipendiet före den 1 februari 2018
Stipendiet kan sökas för exempelvis finansiering av forskningsmaterial, genomförande av projekt eller studie, resor eller deltagande vid konferens i syfte att presentera forskningen i form av muntlig presentation eller poster.
 Du som söker ska vara yrkesverksam legitimerad tandhygienist och medlem i Sveriges Tandhygienistförening.


Stipendiesumman är 25 000 kronor och delas ut i samband med TandhygienistDagarna. 2018 blir det på Wisby Strand, Visby, den 22-24 april.

Ansökan 2018 års stipendium till professor Sture Nymans minne 

Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris 2018

Vårterminen 2017 delades Sveriges Tandhygienistförening och TePe Munhygienprodukters StuderandePris ut för femte gången. 
Syftet är att främja och stimulera studierna så att dessa leder till utveckling av 
tandhygienistprofessionen genom att årligen vid samtliga
Tandhygienistutbildningar dela ut ett pris för väl genomförda insatser under
 studietiden.

Nominera studenter till 2018 års StuderandePris före den 30 april 2018
Till grund för nominering kan exempelvis vara ett seriöst och målmedvetet arbete 
under hela studietiden, bästa redovisning av patientfall, bästa student på klinik, bästa betyg eller bästa uppsats/examensarbete eller annat projekt.

 Ett pris ska delas ut vid varje lärosäte årligen till student som studerar vid 
tandhygienistutbildningens grundutbildning, 6:e terminen.

  • Stipendiet tilldelas student som är medlem i STHF
  • Stipendiets storlek fastställs av STHFs styrelse
  • Nominering av stipendiat sker av lärarrepresentanter vid respektive utbildning och skall vara STHF tillhanda senast 2018 04 30
  • Stipendiet tillkännages och delas ut vid respektive Tandhygienistutbildning
  • Stipendiater presenteras i TandhygienistTidningen

Nomineringsblankett StuderandePris 2018