TandhygienistDagar 2016

Rekorddeltagande vid TandhygienistDagarna i Malmö

TandhygienistDagar2016

TandhygienistDagarna 2016 arrangerades på Malmö Live 10-12 april med tema PARODONTIT, STRESS OCH ALLMÄN SJUKDOMAR.

Årets tema lockade nästan 1 000 deltagare till Clarion Hotel & Congress Malmö Live. Med välkända och skickliga föreläsare som Björn Klinge, Annsofi Johannsen, Klas Sjöberg och Dan Hasson var fokus på hur allmänsjukdomar påverkar munnen samt hur vår tids livsstilsepidemier och stress angriper kroppen och påverkar oss. Deltagarna kunde också ta del av en dentalutställning med 40 företag, en mindre posterpresentation samt en parallell session med muntliga vetenskapliga presentationer.

För ytterligare information kontakta Resia tel 018-18 35 35 eller via
e-post congress.uppsala@resia.se

Program TandhygienistDagarna 2016 Malmö (LÄNK FUNGERAR EJ)

TePe

Huvudsponsor vid TandhygienistDagarna 2016 är TePe Munhygienprodukter AB.