Vill du presentera en poster?

Sveriges Tandhygienistförening, STHF, inbjuder legitimerad tandhygienist att presentera forskningsarbete/studier i form av en posterpresentation i anslutning till STHFs TandhygienistDagar som äger rum den 26-28 april 2019 på Svenska Mässan i Göteborg.

Posterutställningen pågår från måndag 26 april kl. 10.00 till och med tisdag den 28 april kl. 13.30. Författaren ska vara anträffbar vid sin poster vid kafferast och lunch båda dagarna. 

Vi hoppas på många posterpresentationer under TandhygienistDagarna 2020!