TandhygienistDagarna 2020

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen de både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagarna med ett aktuellt fortbildningsprogram, dentalutställning och socialt program. 2020 års TandhygienistDagar kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg, den 26-28 april.

STHFs TandhygienistDagar

Temat för TandhygienistDagarna 2020 är "VEM ÄR PATIENTEN? ATT MÖTA MISSBRUK, ÄTSTÖRNING OCH UTSATTHET". Dagarna kommer att bjuda på välrenommerade föreläsare som tar upp ämnen kopplade till det lite svårare patientmötet - det som kräver lite mer av dig, både i stunden och kanske senare när patienten har gått. Du kommer att få en ökad kunskap och insikt i de olika problembilder din patient kan vara en del av, och känna dig stärkt i hur du kan hantera dessa möten så de blir bra för alla, även för dig. 

Föreläsningsprogram

Här kan du läsa och skriva ut föreläsningsprogrammet.

Anmäl deltagare till TandhygienistDagarna

Registreringen hålls öppen på denna sida från mitten av december till mitten av februari.

Boka monter i dentalutställningen

Bokningen öppnar på denna sida den 10 januari

Vill du presentera din forskning i posterutställningen på TandhygienistDagarna 2020? Anmäl ditt abstract till info@tandhygienistforening.se senast den 1 februari. 

Varmt välkommen!

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard