TandhygienistDagarna

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program. Inbjudan når alla medlemmar och annonseras fortlöpande i TandhygienistTidningen, på Facebook och under denna rubrik.

Välkomna till TandhygienistDagarna 2018!

TandhygienistDagarna 2018 arrangeras på Gotland och Wisby Strand den 22-24 april. Temat denna gång är "Äldres hälsa, periimplantit och friskvård för hjärnan". Planeringen av programmet är i full gång och kommer att presentaras här under hösten. Inbjudan till anmälan för både deltagare och utställare kommer att gå ut i början av januari 2018 via e-post. Du kommer att kunna boka resa och hotell i samband med anmälan. 

Vill du presentera din forskning på TandhygienistDagarna 2018?
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, inbjuder legitimerad tandhygienist att presentera forskningsarbete/studier i form av en muntlig presentation eller en posterpresentation i anslutning till STHFs TandhygienistDagar som äger rum den 22-24 april 2018 på Wisby Strand i Visby. 

De muntliga presentationerna ingår i det vetenskapliga programmet som äger rum måndag 23 april kl 14-17.

Posterutställningen pågår från måndag 23 april kl. 10.00 till och med tisdag den 24 april kl. 14. Författaren ska vara anträffbar vid sin poster vid kafferast och lunch båda dagarna. Anmäl din muntliga presentation eller forskning senast den 16 januari 2018 här.

Projektledning

Lena Munck
Christina Prestgaard