2019-08-05

SKaPas årsrapport

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på åtgärdskoder, tillståndskoder och statusobservationer från de patientbesök som gjorts under året.

Senaste nyheter

19 september 2019, 17:16

Sveriges Tandhygienister föreläser för seniorer

”Munnen, hälsan och pengarna - får du den tandvård du behöver och har rätt till?” Det är titeln p...

11 september 2019, 10:50

Akademikerveckan

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka. Det gör man bland annat genom...

09 september 2019, 17:21

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms p...