2018-01-12

Europeisk kampanj om karies och parodontit

European Federation of Periodontology, EFP, lanserar nu ett ambitiöst program för att öka medvetenheten om karies och tandköttssjukdomar. Det övergripande budskapet är ”Teeth are for a lifetime. Help your patients take action!”

EFP vänder sig med kampanjen till en rad olika målgrupper - tandvårdspersonal, hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänheten. Programmet är ett samarbetsprojekt mellan EFP och Colgate.

Här kan du ta del av rapporter och filmer:

Råd till tandvårdsteamet

Råd till vårdpersonal utanför tandvården

Råd till forskare

Råd till beslutsfattare

Råd till allmänheten

Rapport om gränserna mellan karies och tandköttssjukdomar

Filmer om de vetenskapliga workshops som programmet bygger på

Rapporter från arbetsgrupperna 

Senaste nyheter

Europeisk kampanj om karies och parodontit

2018-01-12 13:57

European Federation of Periodontology, EFP, lanserar nu ett ambitiöst program för att öka...

Presentera din poster på TandhygienistDagarna

2018-01-11 15:24

Vi hoppas på att få in fler posters till posterpresentationen och förlänger därför anmälningstide...