2017-11-30

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet

Sveriges Tandhygienistförening har i samverkan med NCD-nätverket lämnat synpunkter på slutbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa.

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet både inom den traditionella tandvården och på de gemensamma arenorna i skolor, hälso-och sjukvården och civilsamhället i stort. När man nu ser över hur och på vilka arenor folkhälsoarbetet ska bedrivas är det mycket angeläget att inkludera företrädarna för professionerna och väga in alla de påverkansfaktorer för hälsa som omnämns i NCD-nätverkets skrivelse.

Senaste nyheter

Stora kunskapsluckor kring äldres munhälsa och tandvård

2017-12-06 15:28

Malmö högskola har tillsammans med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,...

För dig som är chef: Färska chefsnyheter från Saco

2017-12-04 09:55

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet

2017-11-30 14:37

Sveriges Tandhygienistförening har i samverkan med NCD-nätverket lämnat synpunkter på...