2017-12-06

Stora kunskapsluckor kring äldres munhälsa och tandvård

Malmö högskola har tillsammans med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, kartlagt vilken kunskap som finns om äldres munhälsa och tandvård. Man har gått igenom tolv områden och identifierat kunskapsluckor. Bara inom två av tolv undersökta områden hittade forskarna systematiska översikter av tillräckligt hög kvalitet.

Att munvård på äldre som bor på sjukhus eller särskilt boende kan förebygga lunginflammation är ett exempel på en sådan tillförlitlig kunskapsöversikt. En annan kunskap är att undernäring är kopplad till dålig aptit och total tandlöshet – och inte till oro, tuggsvårigheter eller hjärt-kärlsjukdom. Strategier för att förebygga undernäring borde inriktas mot aptitlöshet och tandlöshet, anser därför forskarna.

De tolv ämnesområden som har undersökts är:

 • karies
 • sjukdomar i tandfästet
 • mun- och ansiktssmärta samt käkfunktion
 • slemhinneskador
 • munrörelser, för att till exempel tala, tugga och svälja
 • muntorrhet
 • dålig andedräkt
 • samband munhälsa–övrig medicinsk hälsa
 • problem med kommunikation/samspel
 • livskvalitet
 • etik
 • organisation


Forskarna tydliggör att beforskningen av dessa kunskapsluckor kan ge långsiktiga etiska konsekvenser, som en ökad jämlikhet för sköra och beroende äldre vad gäller vård och hälsa.

Läs hela rapporten här

Senaste nyheter

Stora kunskapsluckor kring äldres munhälsa och tandvård

2017-12-06 15:28

Malmö högskola har tillsammans med SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,...

För dig som är chef: Färska chefsnyheter från Saco

2017-12-04 09:55

Chefsnyheterna är Sacos nyhetsbrev om chef- och ledarskapsfrågor.

Tandvården har en stor och viktig roll i folkhälsoarbetet

2017-11-30 14:37

Sveriges Tandhygienistförening har i samverkan med NCD-nätverket lämnat synpunkter på...