Nyhetsarkiv

Sveriges Tandhygienister föreläser för seniorer

2019-09-19 17:16

”Munnen, hälsan och pengarna - får du den tandvård du behöver och har rätt till?” Det är titeln p...

Akademikerveckan

2019-09-11 10:50

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka. Det gör man bland annat genom...

Kompensation för vårdmomsen når inte tandvården

2019-09-09 17:21

Sedan den 1 juli 2019 ska inhyrda konsulter inom hälso- och sjukvård och tandvård debitera moms p...

Nominera kandidater till STHFs styrelse och nya chefsråd

2019-09-06 12:59

Nu är det dags att nominera kandidater till förtroendeuppdrag i STHF. Hör av dig till...

Ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens föreslås

2019-09-06 12:45

Det saknas idag en nationell arena för samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena kring...

Ny handbok om systematiskt patientsäkerhetsarbete

2019-08-27 12:00

Socialstyrelsen har tagit fram en handbok som ska vara ett stöd i tillämpningar av Socialstyrelse...

Platsannonser på STHFs hemsida

2019-08-14 14:02

Du vet väl att du kan hitta platsannonser här på STHFs hemsida?

SKaPas årsrapport

2019-08-05 16:30

Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit, SKaPa, ger årligen ut en rapport baserad på...

Sommarläsning

2019-07-03 13:50

I år fyller tandhygienistyrket och Sveriges Tandhygienistförening 50 år - har du läst...

Ändringar i tandvårdsstödet

2019-07-02 10:30

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler,...

Vårdmomsen slår mot vårdkvaliteten

2019-07-01 14:55

När den nya vårdmomsen införs kommer det att drabba de privata vårdgivarna, skriver idag Sveriges...

Skatteutskottet uppmanar regeringen att agera i frågan om vårdmoms

2019-06-19 14:41

Riksdagens skatteutskott har beslutat om ett utskottsinitiativ som uppmanar regeringen att...

Specialisering för tandhygienist

2019-06-17 17:31

Idag samlade Sveriges Tandhygienistförening nyckelpersoner inom tandvården till ett möte om en...

Anmäl odontologisk röntgendiagnostik

2019-06-12 17:14

Anmälningsplikten för odontologisk röntgendiagnostik med intraoralt placerad bildmottagare börjad...

Antibiotikaförskrivningen i tandvården minskar

2019-06-12 11:09

I Sverige har vi sedan 10 år ett mål om att minska antibiotikaförskrivningen till 250 recept per...

Till dig som är egenföretagare – om tandpriskollen

2019-05-29 12:36

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har nyligen fått ett brev frå...

Tandhygienister – från studier till yrkesliv

2019-05-23 09:51

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- o...

STHF:s ståndpunkt i momsfrågan

2019-05-16 17:02

Skatteverkets aviserade ändring av praxis som gäller moms på vårdtjänster från halvårsskiftet 201...

Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

2019-05-14 11:44

Svensk Förening för Vårdhygien har tagit fram nya riktlinjer för vårdhygien inom tandvården.

Vilken fest!

2019-05-10 12:31

TandhygienistDagarna i år blev speciella då det 2019 är 50 år sedan de första tandhygienisterna...