Morgondagens vård - för och med patienten

08 februari 2018, 10:00

Plats: Grillska Huset, Stortorget 3-5, Stockholm

Forum för svensk vårdkvalitet bjuder in till seminarium kring patientens aktiva samarbete med vården.

Seminariet inleds med kaffemingel kl. 09.30. Efter ett inledande välkommen kl. 10.00 berättar Åsa Steinsaphir om patientrollen varefter Sara Riggare och Maria Hägglund diskuterar spetspatienter.

Efter lunch ger Hanna Lundstedt en inblick i ett personcentrerat förändringsarbete och Anna Blommengren presenterar en organisatorisk modell för samverkan med patienter.

Tobias Perdahl berättar hur digitala lösningar aktivt kan stödja samarbete och efter kaffet talar Margareta Danelius om vårdmöten som utgår helt från patienters föreställningar, förväntningar och farhågor och hur journalen kan vara ett gemensamt verktyg för patienter och vårdpersonal.

Dagen avslutas med gemensam diskussion. Som tidigare vid våra seminarier kommer du få flera tillfällen att diskutera med såväl föreläsare som övriga deltagare. Dagen avslutas strax efter kl. 16.00. Mer information om föreläsarna

Konferensavgift 700 kr. Kaffemingel, lunch och eftermiddagskaffe ingår.
Obs: deltagare från föregående seminarium december 2016 betalar 500 kr. 

Anmäl dig genom att skicka titel, namn, arbetsplats, telefonnummer och fakturaadress till e-post-adress svfmailen@gmail.com. Anmälan är bindande. SFV skickar faktura till angiven fakturaadress. Fakturan betalas direkt och den gäller som inträdesbiljett!

Varmt välkommen!

Styrelsen för SFV
Svenskt Forum för Vårdkvalitet

Kalender
jan
23

23 januari 2018

ALARM Arbetsmarknadsmässa

Göteborgs Universitet

feb
08

08 februari 2018, 10:00

Morgondagens vård - för och med patienten

Grillska Huset, Stortorget 3-5, Stockholm

feb
13

13 februari 2018

STHF på KI Arbetsmarknadsdag

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge