Om SRAT

Fackförbundet för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning. Vi finns på hela arbetsmarknaden.

SRAT står vid medlemmarnas sida och ger stöd och råd när det behövs. Det kan handla om rådgivning och stöd inför löneförhandling, varsel och omorganisationer, uppsägning eller karriärbyte.

Ersättningen från a-kassan eller försäkringskassa räcker sällan. Därför har vi två försäkringar i medlemskapet: inkomstförsäkring och sjukförsäkring med hälsoombud. För studenter ingår en sjukkapitalförsäkring i medlemskapet (vid medlemskap första studieåret).

Mångfald

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och professionsutveckling i våra yrkesföreningar. Denna erfarenhet är till stor nytta när vi arbetar med de nya föreningar som ansluter sig till SRAT.

Fokusområden

SRATs förbundsstyrelse har beslutat att SRAT ska fokusera på följande fyra områden:

Partipolitiskt obundet

SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT är ett av medlemsförbunden i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

SRAT är en del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar 670 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Målet för Sacos verksamhet är att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle.

Saco driver opinion i frågor som är viktiga för dig som är akademiskt utbildad. Under studietiden kan du påverka genom Saco Studentråd, landets största fackliga studentorganisation.

Som medlem i SRAT får du också tillgång till ett antal förmåner genom Saco. Du kan exempelvis delta i Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare. Du får också möjlighet att utnyttja Akademikernas inkomstförsäkring och Saco Lönesök – Sveriges bästa lönestatistik.

Fakta om SRAT

Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Antal medlemmar

15.003 medlemmar per 2016-12-31

Varav ...
864 är studenter

Varav de yrkesverksamma ...
37 % arbetar inom privat sektor
4 % är egenföretagare
24 % arbetar statligt
35 % arbetar i kommuner och landsting

Varav...
60 % finns inom hälsa
14 % finns inom kommunikation
26 % finns inom förvaltning

Kön
70 % är kvinnor
30 % är män

Medelålder
47 år

SRAT-informationen

Medlemstidningen SRAT-informationen kommer ut med fem nummer per år och innehåller reportage och artiklar som är kopplade till våra medlemmars yrkesliv och vardag. Även andra aktuella frågor tas upp, exempelvis anställningsvillkor.