Nyhetsarkiv

Extra lönepåslag till tandhygienister i Norrbotten

2017-03-27 08:12

Grattis tandhygienister i Norrbotten, ett idogt lokalt fackligt arbete har gett resultat. Alla...

ID-stöld täcks av Folksams hemförsäkring

2017-03-13 15:39

Antalet ID-stölder ligger fortsatt på en hög nivå. Försäkringsbolaget Folksam behandlar varje mån...

”Staten måste ta ansvaret för personalbristen”

2017-03-13 09:47

För att möta de utmaningar som det innebär att Sveriges befolkning framöver kommer att bestå av...

Kvinnliga akademikers livslön
2,8 miljoner lägre än mäns

2017-03-08 08:19

Enligt Sacos nya beräkningar tjänar kvinnliga akademiker under sitt liv i genomsnitt 2,8 miljoner...

Logopedi en växande arbetsmarknad

2017-03-07 15:31

Samhället skulle kunna vinna mycket på att bli bättre på att ta till vara på logopeders kompetens...

"Vi kan så mycket mer!"

2017-03-07 15:26

Förebyggande vårdarbete. Där kommer det finnas många jobb att hämta i framtiden, både för...

Vill du vara med i ett chefsnätverk?

2017-02-28 15:47

Tillsammans med flera andra Sacoförbund startar vi upp nätverk för chefer i Stockholm, Norrköping...

Ny medlemsförmån: rabatt på boende på Kviberg Park Hotel & Conference i Göteborg

2017-02-24 15:34

Hotellet ligger i multisportarenan Prioritet Serneke Arena där det finns gym, inomhus...

Kategorier: Medlemskap

Ny webbplats lanserad

2017-02-22 12:38

Idag lanserades SRATs uppgraderade webbplats. Den är responsiv, vilket innebär att den är anpassa...

Nya karriärvägar för akademiska vårdyrken

2017-02-22 09:39

Nu öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset nya karriärvägar för vårdpersonal. Tanken är att fler...

Kategorier: Karriär, Yrke

Chefer om individuell lönesättning: svårt att sätta rättvis lön vid litet utrymme

2017-02-20 13:11

Ny medlemsförmån: pensionsplanering

2017-01-24 12:46

SRAT ger möjlighet att få rådgivning om spar- och pensionsförsäkringar via Försäkringsstrategi AB...

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

2016-12-22 09:52

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

Kategorier: Kommun/landsting

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

2016-12-21 11:05

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

Skydda dig när du jobbar i solen

2016-12-15 16:12

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....

Viktigt att parterna har förtroende för ADs arbete

2016-12-15 16:08

Ett par trappor upp i ett gammalt palats träffas jurister och personer med koppling till...

Genderrådgivare Charlotte Isaksson om sitt uppdrag i Nato

2016-12-15 15:43

Charlotte Isaksson, även kallad stålkvinnan, har precis avslutat sitt femåriga uppdrag som högsta...

Malin Påhls, SRAT, vald till ordförande för Saco studentråd

2016-11-28 08:45

Malin Påhls, nyutexaminerad logoped från Karolinska Institutet och medlem i SRAT, vald till...

Kategorier: Student

Treårig utbildning till tandhygienist närmar sig

2016-11-15 16:54

Tandhygienistutbildningen ska bli treårig. Till våren tas en ny examensbeskrivning fram på...

SRAT deltar i Saco Studentmässor i Stockholm & Malmö

2016-11-07 09:09

Varje år genomför Saco Studentmässa för gymnasister som ska besluta sig för vilken väg de ska ta...