www.socialstyrelsen.se 2019-02-08

Fler kvinnor än män tar ut legitimation inom hälso- och sjukvården

För de flesta hälso- och sjukvårdsyrkena ökar antalet utfärdade legitimationer och det är fler kvinnor än män som legitimeras. För barnmorska, tandhygienist, receptarie, arbetsterapeut och dietist var andelen legitimerade kvinnor 94 procent eller mer.

Antalet logopeder har ökat med cirka 23 procent sedan år 2013. Sett till det senaste jämförelseåret 2016 ökade antalet audionomer med tre procent under samma tid. 

Mätningen gjord på siffror per 2017-12-31.

Senaste nyheter

23 september 2019, 08:00

Tema Normer: Udda fågel

Sticker du ut på din arbetsplats? Att vara den som bryter normen kan vara tufft. Det krävs ett...

23 september 2019, 08:00

Luft under vingarna

Hon jagar pirater, hittar försvunna människor och dokumenterar oljeutsläpp. För piloten Emelie...

23 september 2019, 08:00

700 dör av stress på jobbet varje år

En pressad jobbsituation kan leda till hjärtproblem och en för tidig död. Nu behövs krafttag mot...