2017-07-07

Utvecklingssamtalet handlar om dig!

Förberedelse. Både från chefens och medarbetarens sida. Det är det allra viktigaste för att lägga grunden för ett bra utvecklingssamtal. Och något som Lena Sandin och hennes chef Malin Stencrantz på PostNord i Stockholm är ense om.

Här kan du följa ett utvecklingssamtal och få tips till ditt eget samtal.

Foto: Stefan Bohlin

Senaste nyheter

Malin Påhls omvald till ordförande för Saco Studentråd

2017-12-11 08:12

Malin Påhls, som valdes till ordförande för Saco studentråd på kongressen 2016 har i dag valts om...

Nyhet i medlemsförmånen Avtal24

2017-12-01 10:04

Förutom att få hjälp med att skriva exempelvis testamente, gåvobrev eller samboavtal kan du nu äv...

Förbättringar i SRAT Inkomstförsäkring från den 1 januari 2018

2017-12-01 09:38

Från och med den 1 januari 2018 förlängs ersättningsperioden i SRAT Inkomstförsäkring från 120...