2017-07-07

Ljudsanering i skolor - ny arena för logopeder och audionomer

Landskrona kommun har satsat på att ljudsanera sina skolor. I ett forskningsprojekt studeras nu effekterna, med fokus på lärande och kommunikation. Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi, leder projektet. Hon hoppas att det kommer att bidra till nya möjligheter för yrket i skolorna.

Forskningsprojektet fokuserar på logopeder men även audionomer ser en möjlighet att kunna bidra med sitt yrkeskunnande.

Foto: Max Rimming

Nyheter

Utvecklingssamtalet handlar om dig!

2017-07-07 09:58

Förberedelse. Både från chefens och medarbetarens sida. Det är det allra viktigaste för att lägga...

Är du tankspridd? En fin och mänsklig egenskap

2017-07-07 09:56

Letar du ofta efter nycklar och handskar? Lugn du är inte ensam. Alla är vi mer eller mindre...

Ljudsanering i skolor - ny arena för logopeder och audionomer

2017-07-07 09:52

Landskrona kommun har satsat på att ljudsanera sina skolor. I ett forskningsprojekt studeras nu...