www.saco-s.se 2017-10-19

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

Personer som tjänade in till sin tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre livränta.

Den som avslutade sin anställning i staten före 2003 fick sin livränta som ett fast belopp utan uppräkning, i enlighet med dåvarande pensionsavtal PA91. Det innebär att värdet av livräntan urholkas åren fram till pension.

Detta har nu parterna uppmärksammat och fattat beslut om att dessa personer kan begära omprövning av livräntan och under vissa förutsättningar få en uppräkning med prisbasbeloppets förändring.

Du som slutade din anställning i staten före 2003 och övergick till annan sysselsättning utanför det statliga avtalsområdet, uppmanas därför att ta kontakt med kundtjänst på Statens tjänstepensionsverk (SPV) och begära att få en omprövning i pensionsnämnden av din PA91 livränta.

Det gäller även dig som låg kvar i PA91, till exempel på grund av partiell sjukpension, vid övergången från PA91 till PA03 och därefter avslutade din anställning i staten före pensionsavgång.

Det gäller dock inte dig som övergick till en ny anställning där tjänstetiden i tidigare statlig anställning fick tillgodoräknas i den nya anställningen (så kallad samordning).

Senaste nyheter

Ny webbplats ska utveckla karriären

2017-11-02 11:49

Att jobba utanför Sverige är en dröm för vissa - men beslutet väcker ofta flera frågor. Både inna...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30 13:17

Akademikeralliansen (där SRAT ingår) och övriga fackförbund inom kommun- och landstingssektorn ha...

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

2017-10-25 13:38

"Rätt verktyg gör jobbet bättre" är budskapet i en gemensam kampanj för kommun- och landstingssek...