Saco & Saco Studentråd 2017-09-01

Likvärdig skola först

Saco Studentråds ordförande Malin Påhls Hansson (även medlem i SRAT och Svenska Logopedförbundet) debatterar i Uppsala Nya Tidning idag tillsammans med Sacos ordförande, Göran Arrius. Inlägget är det gemensamma ställningstagandet till Utbildningsdepartementets utsända promemoria rörande breddat deltagande i högre utbildning.

- Vi vill slå ett slag för en högkvalitativ utbildningskedja. Uppmana till nödvändiga investeringar som oundvikligen kostar pengar. Morgondagens utförare behöver en högkvalitativ utbildning för att trygga utmaningar på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, säger Malin Påhs Hansson.

- Matchningen in och ut ur högskolan hänger ihop. Vi anser att landets lärosäten inte verkat för en breddad rekrytering i den utsträckning de fått i uppdrag att göra. Antagning till högre utbildning har inte varit en tillräckligt strategiskt viktig fråga. Det måste bli ändring på det!

- Saco studentråd tror att satsningar på antagningssystemet, genom breddat deltagande även kommer ge ett breddat deltagande och högre grad av genomströmning. Allt hänger ihop!

Nyheter

Hur hänger a-kassa, fack och inkomstförsäkring ihop?

2017-09-21 16:20

Var med på a-kassans livesändning den 27 september kl. 11.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

2017-09-07 13:25

Regeringen värnar den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för ordning och reda på...

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

2017-09-07 10:49

Från årsskiftet sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det...