Saco & Saco Studentråd 2017-09-01

Likvärdig skola först

Saco Studentråds ordförande Malin Påhls Hansson (även medlem i SRAT och Svenska Logopedförbundet) debatterar i Uppsala Nya Tidning idag tillsammans med Sacos ordförande, Göran Arrius. Inlägget är det gemensamma ställningstagandet till Utbildningsdepartementets utsända promemoria rörande breddat deltagande i högre utbildning.

- Vi vill slå ett slag för en högkvalitativ utbildningskedja. Uppmana till nödvändiga investeringar som oundvikligen kostar pengar. Morgondagens utförare behöver en högkvalitativ utbildning för att trygga utmaningar på en snabbt föränderlig arbetsmarknad, säger Malin Påhls Hansson.

- Matchningen in och ut ur högskolan hänger ihop. Vi anser att landets lärosäten inte verkat för en breddad rekrytering i den utsträckning de fått i uppdrag att göra. Antagning till högre utbildning har inte varit en tillräckligt strategiskt viktig fråga. Det måste bli ändring på det!

- Saco studentråd tror att satsningar på antagningssystemet, genom breddat deltagande även kommer ge ett breddat deltagande och högre grad av genomströmning. Allt hänger ihop!

Senaste nyheter

Ny webbplats ska utveckla karriären

2017-11-02 11:49

Att jobba utanför Sverige är en dröm för vissa - men beslutet väcker ofta flera frågor. Både inna...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30 13:17

Akademikeralliansen (där SRAT ingår) och övriga fackförbund inom kommun- och landstingssektorn ha...

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

2017-10-25 13:38

"Rätt verktyg gör jobbet bättre" är budskapet i en gemensam kampanj för kommun- och landstingssek...