2017-06-12

Kollektivavtalet för privatanställda tandhygienister klart

SRAT och Vårdföretagarna har nu tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tandhygienister, bransch tandvård. Avtalet gäller tillsvidare och ändringarna gäller från och med 1 juli 2017.

Överenskommelsen innebär i korthet att ersättning för förskjuten arbetstid samt beredskapsersättning höjs samt att det införs förtydligande texter om att kollektivavtalets visstidsanställningar i sin helhet ersätter Lagen om anställningsskydd, LAS.

Senaste nyheter

Malin Påhls omvald till ordförande för Saco Studentråd

2017-12-11 08:12

Malin Påhls, som valdes till ordförande för Saco studentråd på kongressen 2016 har i dag valts om...

Nyhet i medlemsförmånen Avtal24

2017-12-01 10:04

Förutom att få hjälp med att skriva exempelvis testamente, gåvobrev eller samboavtal kan du nu äv...

Förbättringar i SRAT Inkomstförsäkring från den 1 januari 2018

2017-12-01 09:38

Från och med den 1 januari 2018 förlängs ersättningsperioden i SRAT Inkomstförsäkring från 120...