2017-06-12

Kollektivavtalet för privatanställda tandhygienister klart

SRAT och Vårdföretagarna har nu tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tandhygienister, bransch tandvård. Avtalet gäller tillsvidare och ändringarna gäller från och med 1 juli 2017.

Överenskommelsen innebär i korthet att ersättning för förskjuten arbetstid samt beredskapsersättning höjs samt att det införs förtydligande texter om att kollektivavtalets visstidsanställningar i sin helhet ersätter Lagen om anställningsskydd, LAS.

Nyheter

Avtalsrörelsen 2017 på staten har startat

2017-08-21 12:23

I dag, den 21 juni, överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till...

Utvecklingssamtalet handlar om dig!

2017-07-07 09:58

Förberedelse. Både från chefens och medarbetarens sida. Det är det allra viktigaste för att lägga...

Är du tankspridd? En fin och mänsklig egenskap

2017-07-07 09:56

Letar du ofta efter nycklar och handskar? Lugn du är inte ensam. Alla är vi mer eller mindre...