2017-06-12

Kollektivavtalet för privatanställda tandhygienister klart

SRAT och Vårdföretagarna har nu tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för tandhygienister, bransch tandvård. Avtalet gäller tillsvidare och ändringarna gäller från och med 1 juli 2017.

Överenskommelsen innebär i korthet att ersättning för förskjuten arbetstid samt beredskapsersättning höjs samt att det införs förtydligande texter om att kollektivavtalets visstidsanställningar i sin helhet ersätter Lagen om anställningsskydd, LAS.

Senaste nyheter

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

2017-10-19 14:43

Personer som tjänade in till sin tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre...

Myt och sanning om LAS

2017-10-18 13:21

PostNord bryter mot kollektivavtalet

2017-10-18 09:56

SRAT kräver tillsammans med tre andra fackförbund att PostNord betalar tillbaka närmare två...