2017-06-12

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tre år från 2017-05-01 till 2020-04-30. Konstruktionen för lönerevisionen bygger på lönesamtal mellan optiker och dennes chef och att det finns en stupstock till butiken på två procent där den lokala processen inte fungerat.

Till systemet med flexpension avsätts 0,5 procent för avtalsperioden, varav 0,2 procent avsätts från och med den 1 maj 2017 och 0,3 procent från och med den 1 maj 2019.

I övrigt innebär överenskommelsen sammanfattningsvis att

-förhandlingsordningen ändras så att begäran om centralförhandling ska göras inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande,

-avseende deltidspension införs en regel gällande infasning av nya medlemsföretag.

Nyheter

Ändringar i Allmänna bestämmelser

2017-06-27 15:46

SRAT som ett av förbunden i AkademikerAlliansen har nu träffat överenskommelse om förändringar i...

Avtalsrörelsen 2017 på staten har startat

2017-06-21 14:29

I dag, den 21 juni, överlämnade Saco-S sin inriktning inför höstens avtalsförhandlingar till...

Förbättringar i inkomstförsäkringen

2017-06-19 13:17

I ditt medlemskap ingår bland annat en inkomstförsäkring. Vi har glädjen att meddela förbättringa...