2017-06-12

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tre år från 2017-05-01 till 2020-04-30. Konstruktionen för lönerevisionen bygger på lönesamtal mellan optiker och dennes chef och att det finns en stupstock till butiken på två procent där den lokala processen inte fungerat.

Till systemet med flexpension avsätts 0,5 procent för avtalsperioden, varav 0,2 procent avsätts från och med den 1 maj 2017 och 0,3 procent från och med den 1 maj 2019.

I övrigt innebär överenskommelsen sammanfattningsvis att

-förhandlingsordningen ändras så att begäran om centralförhandling ska göras inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande,

-avseende deltidspension införs en regel gällande infasning av nya medlemsföretag.

Senaste nyheter

Avslutad anställning i staten före 2003 kan innebära rätt till högre livränta

2017-10-19 14:43

Personer som tjänade in till sin tjänstepension enligt tidigare avtal PA91 kan ha rätt till högre...

Myt och sanning om LAS

2017-10-18 13:21

PostNord bryter mot kollektivavtalet

2017-10-18 09:56

SRAT kräver tillsammans med tre andra fackförbund att PostNord betalar tillbaka närmare två...