2017-06-12

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tre år från 2017-05-01 till 2020-04-30. Konstruktionen för lönerevisionen bygger på lönesamtal mellan optiker och dennes chef och att det finns en stupstock till butiken på två procent där den lokala processen inte fungerat.

Till systemet med flexpension avsätts 0,5 procent för avtalsperioden, varav 0,2 procent avsätts från och med den 1 maj 2017 och 0,3 procent från och med den 1 maj 2019.

I övrigt innebär överenskommelsen sammanfattningsvis att

-förhandlingsordningen ändras så att begäran om centralförhandling ska göras inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande,

-avseende deltidspension införs en regel gällande infasning av nya medlemsföretag.

Senaste nyheter

Malin Påhls omvald till ordförande för Saco Studentråd

2017-12-11 08:12

Malin Påhls, som valdes till ordförande för Saco studentråd på kongressen 2016 har i dag valts om...

Nyhet i medlemsförmånen Avtal24

2017-12-01 10:04

Förutom att få hjälp med att skriva exempelvis testamente, gåvobrev eller samboavtal kan du nu äv...

Förbättringar i SRAT Inkomstförsäkring från den 1 januari 2018

2017-12-01 09:38

Från och med den 1 januari 2018 förlängs ersättningsperioden i SRAT Inkomstförsäkring från 120...