2017-10-25

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

"Rätt verktyg gör jobbet bättre" är budskapet i en gemensam kampanj för kommun- och landstingssektorns egna arbetsmiljöutbildning. Med satsningen vill Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn lyfta fram vinsterna med, och ge stöd för, ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Vår gemensamma arbetsmiljöutbildning är viktig ur flera aspekter, säger SRATs förbundsordförande Aniha Wijkström. Den lägger en gemensam grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt, och bidrar till att skapa goda förutsättningar för en frisk arbetsplats.

Allt fler använder redan den kostnadsfria arbetsmiljöutbildningen, där chef och skyddsombud går tillsammans. Det ger ett gemensamt språk och förståelse för olika roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet som i sin tur ger rätt förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Bakom Suntarbetsliv står SRAT och flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom kommun- och landstingssektorn.

Läs mer om utbildningen på suntarbetsliv.se där du även hittar utbildningsmaterialet.

Senaste nyheter

Ny webbplats ska utveckla karriären

2017-11-02 11:49

Att jobba utanför Sverige är en dröm för vissa - men beslutet väcker ofta flera frågor. Både inna...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30 13:17

Akademikeralliansen (där SRAT ingår) och övriga fackförbund inom kommun- och landstingssektorn ha...

Gemensam satsning stärker arbetsmiljöarbetet

2017-10-25 13:38

"Rätt verktyg gör jobbet bättre" är budskapet i en gemensam kampanj för kommun- och landstingssek...