2015-10-05

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

Alla människor ska, oavsett funktionsförmåga, ha möjlighet att vara delaktiga i samhället. Det är grunden i den funktionshinderpolitik, som baseras på mänskliga rättigheter. Sedan årsskiftet är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en ny form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Senaste nyheter

Forskning och träning för prestation i pisten

2015-12-29 10:23

Svenska damlandslaget i alpin skidåkning tillhör de bästa i världen. Robert Nilsson, SRAT-medlem...

På väg mot diplomatjobbet

2015-12-28 15:15

Nora Khidir jublade av glädje när hon fick beskedet förra våren att hon var antagen till UDs...

Parterna gör storsatsning på ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor

2015-12-11 09:47

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på...