SRAT-informationen

SRAT-informationen är medlemstidningen för alla medlemmar i SRAT. Tidningen kommer ut med fem nummer/år.

I det senaste numret (4-2017) kan du bland annat läsa om följande:

  • Tilltalets betydelse i vår arbetsmiljö
  • Dialog är A och O i det fackliga arbetet
  • Hur mår din arbetsplats?
  • Hälsofrämjande arbete - vår medlemsgrupp hälsovetarnas specialitet
  • Med mera ...

 

Korsordsvinnare 3-2017

  • Bengt Krantz, Stockholm
  • Inga-Lena Johansson, Linköping
  • Kenneth Lifvenborg, Hjärup
  • Jane Rosengren, Landvetter
  • Karl-Göran Ögren, Skelleftehamn

Grattis, ni löste krysset i nr 3-2017 korrekt. En  penninglott är på väg.

Kordsordslösningar

1-2017
2-2017
3-2017

Kontakt

Kommunikatör/redaktör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se