Karriärstöd

För dig som exempelvis är på väg att ta ett nytt steg i karriären, byter arbetsuppgifter, byter arbete eller nyligen har lämnat studentlivet för att gå in i arbetslivet.

 

För dig som är yrkesverksam eller arbetssökande


Karriärsamtal (coachande samtal)
Ett karriärsamtal handlar om att försöka klargöra, utforska och ta fram egna strategier. Det är ingen vägledning eller rådgivning utan syftet är att främja ett medvetandegörande, en lösning och en handling. Samtalet bygger på ett ömsesidigt och aktivt samarbete där mål och önskat befinnande preciseras. Vill du byta yrkesinriktning, hitta dina drivkrafter och din inre motivation, eller har funderingar kring vilken väg du ska fortsätta i din karriär och i ditt arbetsliv kan ett karriärsamtal vara verktyget för dig.

För att boka ett samtal skickar du e-post till karriar@srat.se med kontaktuppgifter samt vad du vill ha hjälp med. Därefter kontaktar coachen dig och har ett samtal på omkring 30-60 minuter per telefon eller vid ett personligt möte på SRATs kansli i Stockholm.

Granskning av Cv och personligt brev
Ditt cv och ditt personliga brev presenterar och marknadsför dig och ju bättre den är desto större chans har du att få ett jobb som stämmer med vad du vill och kan. Vi ger dig feedback på ditt cv och ditt personliga brev du har formulerat. Skicka ditt cv med namn och kontaktuppgifter på e-post karriar@srat.se

Ansökningsprocessen
Här får du en grundläggande information om hur ansökningsprocessen går till.

För dig som är chef

       
Karriärsamtal (coachande samtal)

Det finns många vägar för dig som chef och det är inte alltid lätt att veta i vilken riktning man vill gå. Vårt karriärsamtal stödjer dig i att medvetandegöra de lösningar och handlingar som kan finnas aktuella för just dig i din ledarroll, oavsett om det är inom verksamheten du redan jobbar eller om du vill utveckla dig vidare på en ny arbetsplats. 

För att boka ett samtal skickar du e-post till karriar@srat.se med kontaktuppgifter samt vad du vill ha hjälp med. Därefter kontaktar coachen dig och har ett samtal på omkring 30-60 minuter per telefon eller vid ett personligt möte på SRATs kansli i Stockholm.

Granskning av CV och personligt brev
Ditt cv och ditt personliga brev presenterar och marknadsför dig och ju bättre den är desto större chans har du att få ett jobb som stämmer med vad du vill och kan. Vi ger dig feedback på ditt cv och ditt personliga brev du har formulerat. Skicka ditt cv med namn och kontaktuppgifter på e-post karriar@srat.se

För dig som är student

      
CV-granskning 
Ditt cv presenterar och marknadsför dig och ju bättre den är desto större chans har du att få ett jobb som stämmer med vad du vill och kan. Vi ger dig feedback på ditt cv du har formulerat. Skicka ditt cv med namn och kontaktuppgifter på e-post karriar@srat.se

Ansökningsprocessen
Här får du en grundläggande information om hur ansökningsprocessen går till.

Boktips

  • Bli din egen coach, Charlotte Hågård
  • Din yrkeskarriär, Anders Kinding
  • Ditt personliga varumärke, Isabelle Werner Runebjörk
  • Jobbsökarens handbok, Johan Åkesson
  • Karriär – råd för navigering i maktens labyrinter, Gunilla Ahrén
  • Livskarriär – 7 steg till ett roligare jobb, Nina Jansdotter
  • What color is your parachute 2006: A practical manual for jobhunters and career, Richard Nelson Bolles
  • Äntligen måndag? Om hur man undviker att bli fastbränd, Torild Carlsson