Yrkesverksam

SRAT – en investering i arbetslivet.

SRAT förhandlar och sluter avtal om dina anställningsvillkor. Dessutom bevakar SRAT yrkes- och utbildningsfrågor, verkar för en fysiskt och psykiskt sund arbetsmiljö och driver frågan om yrkeslegitimation för några av förbundets yrkesgrupper. Genom olika insatser arbetar SRAT även för att ge medlemmarna ökad möjlighet till kompetensutveckling.

Som medlem i SRAT kan du alltid vända dig till oss för att få svar på de frågor som dyker upp under din yrkeskarriär. Det kan gälla frågor om lön, semester, anställningsvillkor, tolkning av lag och avtal etc. Stöter du på problem på din arbetsplats får du stöd och förhandlingshjälp från lokala förtroendemän eller från förbundets förhandlare.

I ditt medlemskap ingår SRATs trygghetspaket som består av inkomstförsäkring och sjukinkomstförsäkring med hälsoombud.

Ny yrkesverksam medlem (ej återinträdd) omfattas också de tre första medlemsmånaderna av liv-, olycksfalls-/sjukkapitalförsäkring utan kostnad.

Medlemskap i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se