Student

Vi kan ditt blivande yrke, vi driver dina frågor.

SRAT är ett fackförbund med flera ansikten, på övergripande nivå finns ett kansli som sköter den fackliga kärnverksamheten, därutöver är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar där de yrkesrelaterade frågorna drivs. Medlemsföreningarna arbetar i huvudsak med att stärka den egna professionen genom opinionsbildning/påverkansarbete. Det som skiljer SRAT från många andra fackförbund är just denna unika uppbyggnad.

Gratis under hela studietiden

Förutom att SRAT har en unik samlad kompetens från fackliga och yrkeskunniga medarbetare erbjuds du som studerar också en mängd förmåner. Våra förhandlare svarar på frågor om arbetsrätt, lönestatistik, anställningsavtal och andra frågor som rör exempelvis sommarjobb, praktik eller ditt kommande arbetsliv i övrigt. Vi erbjuder även CV-granskning och hjälp inför första anställningsintervjun samt råd och stöd att hitta nya, potentiella karriärvägar.

Som studentmedlem omfattas du även - utan kostnad - av en sjukkapitalförsäkring under din studietid.

PDF-ansökan

Studentansökan

Föreningar med egen digital medlemsansökan

Medlemskap i a-kassan

När du söker medlemskap i SRAT och dess föreningar blir du INTE automatiskt ansluten till a-kassan.

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa måste du fylla i en separat ansökan. Information om medlemskap och ansökan finns på Akademikernas a-kassas webbplats.

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se