Löneenkät

Löneenkäten för 2016 är stängd.

Ett stort tack till de medlemmar som besvarat enkäten och därmed hjälpt oss få fram ett bra underlag inför lönerådgivningar. Resultatet för 2016 finns nu tillgängligt i Saco Lönesök.

Följande föreningars medlemmar har omfattats av löneenkäten

  • Audionomerna
  • HälsoAkademikerna
  • Saco-förbundens personalförening (SFP)
  • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
  • SRAT Arbetsmarknad
  • Svenska Logopedförbundet
  • Svensk Flygteknikerförening
  • Svensk Optikerförening
  • Svensk Perfusionistförening
  • Sveriges Tandhygienistförening (STHF)

Vill du fylla i löneenkäten på webben nästa år?
Gå in på Min sida och lägg till din e-postadress

Ska du prata lön? Byta Jobb?

För att kunna föra en bra en bra lönediskussion behöver man kunna lita på sina argument. En viktig pusselbit är bra statistik som du får med Saco Lönesök. Nu fylld med siffror 2016 års löner. Några av våra yrken har även färdiga statistikblad.