2017-04-21

CATALISE del 2 på svenska

Arbetet med nationella logopediska riktlinjer vid språkstörning fortskrider och gruppen presenterar nu en svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus.

OBS! En första version av dokumentet har dragits tillbaka för att inte föregå resultaten av en kommande magisteruppsats från logopedprogrammet i Lund av studenterna Andrea Ahlfont och Liza Eiman Nilsson. Vi återkommer med reviderad sammanfattning av båda CATALISE-artiklarna om ca en månad!

Dokumentet är den första produkten från gruppen som arbetar fram kliniska riktlinjer för språkstörning och är ett sätt att inventera vilka områden som behöver beskrivas närmare i själva riktlinjedokumentet. Bakom den svenska sammanfattningen står logopderna tillika forskarna Olof Sandgren, Lund och Martina Hedenius, Uppsala. Innehållet i den nu publicerade sammanfattningen berör framför allt förslag till terminologi att använda för att beskriva språkstörning. För fullständiga kommentarer och referenser hänvisas läsaren till originalartiklarna.

CATALISE-konsortiet har inte löst många av de kliniska frågor som logopeder kan ha. Dokumentet ger heller inte någon vägledning om hur språkstörningsdiagnosen ska kodas/klassificeras. Upphovspersonerna till den svenska sammanfattningen bedömer likväl att innehållet är av värde för att logopeder kritiskt ska kunna värdera relevansen i nuvarande sätt att kategorisera språkstörning. 

CATALISE del 2 svensk sammanfattning

Pågående riktlinjearbete

Slofs nya styrelse!

2017-06-30 12:00

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med...

Essence-team underlättar patientens väg genom vården

2017-06-12 16:41

I Hudiksvall startades hösten 2016 ett multidisciplinärt Essence-team under beteckningen...

Förbundsmöte med sikte på framtiden

2017-05-12 18:20

Den 12 maj samlades drygt 30 delegater från Malmö i söder till Piteå i norr för att tillsammans...

CATALISE del 2 på svenska

2017-04-21 20:52

Arbetet med nationella logopediska riktlinjer vid språkstörning fortskrider och gruppen presenter...

Remissvar på Nationella riktlinjer demens

2017-04-02 18:23

Logopeden har en viktig roll i utredning och diagnostisering av demenssjukdom men behövs också i...