2017-08-24

CATALISE på svenska

Svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus kring språkstörning samt ny svensk studie.

För att möta behovet av internationell konsensus om kännetecken och terminologi för språkstörning har Dorothy Bishop och medförfattare beskrivit kriterier för upptäckt och omhändertagande av språkstörning (Catalise del 1) och hur dessa svårigheter ska benämnas (Catalise den 2). Nu finns en svensk sammanfattning av dessa artiklar. Dokumentet är den första produkten från den grupp som arbetar med nationella, kliniska riktlinjer vid språkstörning och är ett sätt att inventera vilka områden som behöver beskrivas närmare i själva riktlinjedokumentet. 

Vad gäller Catalise 1 har Andrea Ahlfont och Liza Eiman Nilsson sammanställt svenska logopeders uppfattning vad som som utmärker en språkstörning samt kriterier för diagnosen inom ramen för sin magisteruppsats i logopedi vid Lunds universitet, se länk nedan. Olof Sandgren och Martina Hedenius har ansvarat för översättning av påståenden och kommentarer kring terminologi (Catalise 2), i samråd med övriga kärngruppen för nationella riktlinjer vid språkstörning. 

CATALISE svensk sammanfattning

Svenska logopeders och logopedstudenters uppfattningar om kriterier för språkstörning

Pågående riktlinjearbete

Senaste nyheter

Slof Gävleborg

2017-10-05 18:37

Slofs lokalföreningsutveckling fortsätter och nu finns en lokalförening i Gävleborgs län.

Nybildad lokalförening i Västra Götaland!

2017-10-04 19:12

Ytterligare en lokalförening har sett dagens ljus, Slof Väst bildades den 3 oktober. Västra...

Styrelsemöte 170907

2017-09-13 20:19

Styrelsen fastnade denna gång på bild