Svenska Logopedförbundet 2017-06-30

Slofs nya styrelse!

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med förbundsmötets beslut, utökas Slofs opinionsbildande arbete även till området funktionsnedsättning.

Under två intensiva junidagar konstituerade sig den nya stora styrelsen. Inresta ledamöter kom från Malmö, Jönköping, Göteborg, Gävle, Umeå och olika delar av Stockholm. Slofs nya styrelse representerar en bred logopedisk kompetens inom skola, habilitering, neuro, barnlogopedi, ät- och sväljsvårigheter, stamning, FUS och primärvård.

Fokusgrupperna inom skola, äldreomsorg och funktionsnedsättning kommer ni garanterat att höra mer från under kommande tre års mandatperiod!

För att kunna påverka makthavare och betydelsefulla myndigheter och organisationer, som Socialstyrelsen och SKL, behöver vi nämligen hjälpas åt. Även om styrelsen nu blivit större är vi trots allt ett litet förbund, jämfört med våra systerförbund inom SRAT och Saco-federationen.

 

Styrelseposter och ansvarsområden

Ordförande är även fortsättningsvis Ulrika Guldstrand. Kerstin Wiström är vice ordförande och sekreterare medan Ellinor Strandberg är kassör. 

Anna Aronsson och Madeleine Holmqvist är koordinatorer för lokalföreningsutveckling.

Elin Jälmbrant och Camilla Nilsson är Slofs kursansvariga och Helena Svanberg Knight är kontaktperson för utfärdande av specialistbevis.

Rasmus Andersson, Stina Flodin och Kristina Hammar ansvarar för förbundets interna och externa kommunikation i samråd med redaktörerna för tidningen Logopeden.

 

 

Slof:s nya webbredaktörer

2017-09-08 15:41

Nu har Slof utbildat två nya webbredaktörer, Kristina Hammar och Rasmus Andersson, som kommer gör...

CATALISE på svenska

2017-08-24 20:52

Svensk sammanfattning av CATALISE-konsortiets internationella konsensus kring språkstörning samt ...

Slofs nya styrelse!

2017-06-30 12:00

Styrelsen fortsätter fokusarbetet inom områdena skola och äldreomsorg. I enlighet med...

Essence-team underlättar patientens väg genom vården

2017-06-12 16:41

I Hudiksvall startades hösten 2016 ett multidisciplinärt Essence-team under beteckningen...

Förbundsmöte med sikte på framtiden

2017-05-12 18:20

Den 12 maj samlades drygt 30 delegater från Malmö i söder till Piteå i norr för att tillsammans...