2017-10-05

Slof Gävleborg

Slofs lokalföreningsutveckling fortsätter och nu finns en lokalförening i Gävleborgs län.

Äntligen finns Slof Gävleborg som ytterligare en aktör på lokalföreningskartan! Ordförande Emma Jönsson berättar om Slof Gävleborgs inriktning: 

- Vi vill bygga vidare på den centrala styrelsens mål om en breddad arbetsmarknad för logopeder genom att bedriva påverkansarbete på lokal nivå. Vi vill också arbeta för logopedtjänster gentemot äldreboenden och särskilda boenden, där vi vet att det finns ett enormt behov av vår kompetens. Dessutom vill vi, på olika sätt, få fokus på logopeders löner och påverka att vi får en mer positiv löneutveckling.

Senaste nyheter

Slof Gävleborg

2017-10-05 18:37

Slofs lokalföreningsutveckling fortsätter och nu finns en lokalförening i Gävleborgs län.

Nybildad lokalförening i Västra Götaland!

2017-10-04 19:12

Ytterligare en lokalförening har sett dagens ljus, Slof Väst bildades den 3 oktober. Västra...

Styrelsemöte 170907

2017-09-13 20:19

Styrelsen fastnade denna gång på bild