Internationella kliniska riktlinjer

Att vara legitimerad logoped innebär att arbeta enligt bästa tillgängliga evidens. Kliniska riktlinjer, framtagna av erfarna forskare och kliniker som genomsökt den aktuella litteraturen, kan vara en stor hjälp i arbetet. En klinisk riktlinje utgör en systematisk granskning och utvärdering av den vetenskapliga litteraturen inom ett givet ämne.