Prenumerera

För dig som inte är medlem i Svenska Logopedförbundet kostar en årlig prenumeration av Logopeden 250 kr (300 kr utanför Sverige). Prenumeration säljs per helår.

Utgivning Logopeden 2017

Nr 1 Manusstopp: 1 januari. Utgivning: 1-7 februari
Nr 2 Manusstopp: 10 maj. Utgivning: 2-9 juni
Nr 3 Manusstopp: 16 augusti. Utgivning: 8-15 september
Nr 4 Manusstopp: 10 november. Utgivning: 1-8 december 

Kontakta redaktören, logopeden@logopedforbundet.se för att teckna prenumeration!