Kontakt

Kontaktuppgifter till Logopeden.

Redaktion och annonser

Karin Sjögren och Signe Tonér
logopeden@logopedforbundet.se 

Vetenskaplig redaktör

Per Östberg
logopedenva@logopedforbundet.se 

Redaktionsråd

Karin Sjögren, Signe Tonér, Stina Flodin

Prenumeration

Tidningen kommer ut med fyra nummer och kostar 250 kronor per år (300 kronor per år för internationella prenumeranter). Tidningen ingår i medlemskapet i Svenska Logopedförbundet.

Ansvarig utgivare

Ulrika Guldstrand