Tidningen Logopeden

Från och med nummer 2 2015 heter Svenska Logopedförbundets tidning Logopeden (tidigare Logopednytt). Tidningen bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

 

Prenumerera på Logopeden

Susanne Rönngren
IT-ansvarig/medlemsregister
08-4424472
susanne.ronngren@srat.se - See more at: http://srat.se/Kontakt/Forbundskansliet/#sthash.cEm41rze.dpuf

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration kostar 250 kronor.

Nyheter

Att utveckla kliniska riktlinjer

2016-08-14 21:15

Handboken "Att utveckla kliniska riktlinjer" är en vägledning i arbetet med att utveckla kliniska...

Läs vidare

Juridik för logopeder

2016-06-21 12:35

Juridik för logopeder är en vägledning kring juridiska frågeställningar du ställs inför i ditt...

Läs vidare

Remissvar nationellt vårdprogram gliom

2016-06-20 15:13

Svenska logopedförbundet anser att vårdprogrammet för gliom är ett mycket väl genomarbetat dokume...

Läs vidare