Tidningen Logopeden

Från och med nummer 2 2015 heter Svenska Logopedförbundets tidning Logopeden (tidigare Logopednytt). Tidningen bevakar utbildning, forskning och yrkesfrågor för logopedkåren.

Logopeden är Svenska Logopedförbundets medlemstidning och kommer ut med fyra nummer om året. Tidningen bevakar aktuella debatter, forskning och fackliga nyheter som berör logopeder. Logopeden publicerar också kamratgranskade vetenskapliga artiklar.

Prenumerera på Logopeden

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. En helårsprenumeration kostar 250 kr (300 kr utanför Sverige). Logopeden ingår givetvis i ditt medlemsskap i Svenska Logopedförbundet.

Senaste numret av Logopeden

 

 

Logopedens tidningsarkiv

Logopedens arkiv