MODAK-kurs

11-12 september 2017

MODAK - MODalitets-AKtivering - är en rehabiliteringsmetod för afasi som tränar alla fyra modaliteter: läsa, skriva, tala och förstå. Dr Luise Lutz har utvecklat MODAK utifrån mångårigt kliniskt arbete i Tyskland. Metoden är väl utbyggd och kan användas vid alla svårighetsgrader och former av afasi med målet att träna språkliga processer, aktivera och automatisera språkliga strukturer samt förbättra kommunikativ förmåga.

Slof arrangerar återigen en kurs i MODAK 11-12 september i Stockholm. Tvådagarskursen innehåller teoretiska och praktiska moment med workshops på alla metodens delar. Deltagarna får metodboken ”MODAK – modalitetsaktivering i afasiundervisningen” med tillhörande material. Logoped Karina Lønborg som håller kursen har översatt metoden till danska, föreläsningen hålles på danska/svenska. Logoped Marika Schütz har gått kursen i Danmark och medverkar under föreläsningarna med ett svenskt perspektiv. Antalet kursdeltagare är begränsat.

Pris

5000:- för medlemmar i Slof, 6000:- för icke-medlemmar

 

Frågor? Kontakta kurs@logopedforbundet.se