Frukostseminarium för privatanställd inom vårdsektorn

05 september

Plats: Central Hotell, Vasagatan 38, Stockholm

För dig som är anställd hos privata arbetsgivare i vårdsektorn samt medlem i något av förbunden Arbetsterapeuterna, Akademikerförbundet SSR, SRAT, Sveriges Psykologförbund, Naturvetarna och Fysioterapeuterna, bjuds du härmed in till en informations- och frågestund!

Frukostmöte: 07.30-09.00 (macka m kaffe eller the och ev. juice serveras mellan 07.30-08.00)
Kvällsmöte: 17.30-19.00 (vi serverar något ät och drickbart mellan 17.30-18.00)
Antal platser: 40 per tillfälle (först till kvarn…)

Anmäl dig snarast på denna länk och välj om du vill delta på morgon eller kvällsseminariet!

OBS! Person som anmält sig men uteblir utan avbokning debiteras 200 kr.

Efter kl 09.00 respektive 19.00 har du möjlighet att föra dialog och utbyta tankar med central ombudsman från ditt förbund.

Ämnen som berörs:

  • Arbetsmiljön och din anställning
  • Vad behövs och hur påverkar vi effektivare tillsammans i ett fungerande nätverk i frågor om arbetsmiljö och andra villkor från medlem till lokalt fackligt förtroendevald-arbetsmiljöombud(skyddsombud)-centrala ombud.
  • Vara med innan besluten fattas – Insyn och delaktighet från ide till färdigt förslag
  • Deltagarnas frågor
  • Avslut


Varmt välkomna!

Vårdgruppen/Saco 

okt
03

03 oktober 18:00

Uppstartsmöte Slof Väst

Kammaren, Vita Stråket 12, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

okt
19

19 oktober – 21 oktober

DTTC-kurs med Edythe Strand

Aulan, Danderyds Sjukhus

okt
20

20 oktober 09:00 – 21 oktober 15:00

Externt arrangemang: Dysleximässan

Högskolan i Gävle

okt
20

20 oktober – 22 oktober

Logopedstudentdagarna 2017

Göteborg

okt
26

26 oktober 09:30 – 15:30

Nätverksmöte för dysfagilogopeder

ABF-huset, Stockholm