Europeiskt samarbete

CPLOL består av 35 organisationer i 32 länder. Organisationen representerar 80 000 logopeder och arbetar för harmonisering och samverkan mellan logopedförbunden förbunden i Europa.

Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand är generalsekreterare och vice ordförande i CPLOL:s styrelse.