Pågående arbete

Svenska Logopedförbundet deltar i en mängd olika projekt. Vi representeras dels av styrelseledamöter, dels av sakkunniga logopeder som representerar kåren och förbundet.

Nationella amningskommittén

 

Socialstyrelsens referensgrupp inom hjälpmedel

 

Nationell modell för öppna prioriteringar

 

Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering

Lokalföreningsutveckling

Koordinatorer: Anna Aronsson och Madeleine Holmqvist

Saco hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård består av tio förbund inom Saco som representerar cirka 200 000 akademiker där många är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Utredningen överlämnades till regeringen den 31 mars 2017

En vård värd samverkan - upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

PRO har tillsammans med elva andra organisationer tagit fram en plattform för samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Dokumentet är klart men gruppen är fortsatt aktiv.