Sloss representanter

Pernilla Karlsson

Ordförande och studentrepresentant i Umeå

Peka0087@student.umu.se

 

Jessica Karlsson

Sekreterare och studentrepresentant i Uppsala

Jessica.Karlsson.3687@student.uu.se

 

Lovisa Verner

Ansvarig för logopedstudentdagarna 2017 och studentrepresentant i Göteborg

Gusvernlo@student.gu.se

 

Johanna Lord

Kommunikations- och webbansvarig och studentrepresentant i Stockholm

Johanna.Lord@stud.ki.se

 

Axel Bergström

Slof-representant, SRAT-representant och studentrepresentant i Linköping

Axebe774@student.liu.se

 

Sofie Strahl

Styrelseledamot och studentrepresentant i Lund

Sofie.strahl.805@student.lu.se