Lokalföreningar

Svenska Logopedförbundets lokalföreningar representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor. Lokalföreningarna är också en viktig länk mellan medlemmarna och Slofs styrelse och har en viktig roll vad gäller lokal opinionsbildning. De lokalfackliga företrädarna får utbildning och stöd av SRATs ombudsmän för att vara rustade för uppdraget på bästa sätt. 

Kontaktuppgifter till lokalföreningar läggs upp kontinuerligt, Svenska Logopedförbundets lokalföreningsstruktur är under uppbyggnad. Är du intresserad av att bygga upp en lokalförening i din region? Kontakta Svenska Logopedförbundets koordinator för lokalföreningsutveckling Anna Aronsson!

Slof ersätter lokalföreningarnas utlägg för fikakostnader i samband med årsmöte och medlemsmöten. Ett riktmärke är för fika ca 50kr/person och för lunch 100kr/person. Reseräkning (se länk nedan), kvitton samt information om antal deltagare skickas till Slofs kassör.